Mikael Åberg

Flexibilitet, kunskap, analys och erfarenhet!

För många i lantlig miljö är det definitivt möjligt att generera en stor del av sin el och värme med hjälp av vindkraft till en låg kostnad. Kärnpunkten ligger i att använda lättservade och billiga system vilka kan producera energi även vid låga vindhastigheter och låta tiden skapa volymen.

Dessa idéer baseras på horisontell rotation, vertikal axel, segel och är helt oberoende vad gäller vindriktningen. Systemen arbetar med högt vridmoment  och kan enkelt byggas att undvika motverkande krafter beroende av olika vindriktningar och vindhastigheter i höjdled. Att arbetssättet även sparar mängder av fåglars liv jämfört med traditionella vindkraftverk, bör också läggas i vågskålen vid jämförande bedömning.

Det finns fler fördelar och utvecklingsmöjligheter som inte berörs här, så försök se igenom enkelheten i prototyperna presenterade i filmen. Fokusera istället på utvecklingsmöjligheterna!