Mikael Åberg

Flexibilitet, kunskap, analys och erfarenhet!

Etikett: Film

Messmörsteatern (2003 -08)

Messmörsteatern är en teatergrupp som i huvudsak leds av Cecilia Bruce och dess hemmascen finns i Harsa utanför Järvsö. Historierna som spelas upp hämtas ifrån sägner från en tid då fäbodar användes och el i närmiljön endast bestod av blixtar som spelade över himmelen. Min insats vid Messmörsteatern bestod av ett antal roller med olika karaktärsdrag

Förbränningsstudier, Bilmotor

Ett av mina projekt från mitten av 90-talet som mer eller mindre kan ses som en ”spinn off” effekt av mitt arbete på Ericsson Cables AB och min vilja att förbättra, förenkla och förstå min omvärld och hur saker och ting fungerar.  Drivkraften låg kort och gott i att praktiskt förstå vad som händer i

Vindkraft, vertikal axel, segel

För många i lantlig miljö är det definitivt möjligt att generera en stor del av sin el och värme med hjälp av vindkraft till en låg kostnad. Kärnpunkten ligger i att använda lättservade och billiga system vilka kan producera energi även vid låga vindhastigheter och låta tiden skapa volymen. Dessa idéer baseras på horisontell rotation, vertikal axel,

Savalen Hotell i Norge – Videojinglar

År 2005 gjorde jag några enkla reklamjinglar till Savalen Hotell i Norge. De bestod av en lite längre övergripande film om anläggningen och dess omgivningar samt ett antal kortare filmer som primärt inriktade sig mot konferanser, företagsträffar, happenings och andra typer av samlingar, de handlade om olika typer av lekar och tävlingsformer som gruppen kunde

Glaskors – Arbetslivskyrkan Telia

Glaskors med försilvrat mässingcentrum, en gåva från Ericsson Cables AB till Telia i samband med Arbetslivskyrkans invigning 1995. Korsets glasdelar består av så kallade ”Preformer” vilket är glasstavar tillverkade i  kvartsglas med olika brytningsindex. ”Preformer” används som grundråvara vid tillverkning av optisk fiber eller populärt uttryckt optofiber. Kvinnan ni ser på bilden är Präst och