Mikael Åberg

Flexibilitet, kunskap, analys och erfarenhet!

Savalen Hotell i Norge – Videojinglar

1. ARBETE & FÖRETAGANDE
5. FILMER (Youtube)

År 2005 gjorde jag några enkla reklamjinglar till Savalen Hotell i Norge. De bestod av en lite längre övergripande film om anläggningen och dess omgivningar samt ett antal kortare filmer som primärt inriktade sig mot konferanser, företagsträffar, happenings och andra typer av samlingar, de handlade om olika typer av lekar och tävlingsformer som gruppen kunde göra tillsammans. Nedanstående jingel är en av dessa.