Mikael Åberg

Flexibilitet, kunskap, analys och erfarenhet!

Förbränningsstudier, Bilmotor

3. EGNA PROJEKT & IDEÈR
5. FILMER (Youtube)

Ljusintensitetskurva av 3 förbränningsflammor

Ett av mina projekt från mitten av 90-talet som mer eller mindre kan ses som en ”spinn off” effekt av mitt arbete på Ericsson Cables AB och min vilja att förbättra, förenkla och förstå min omvärld och hur saker och ting fungerar.  Drivkraften låg kort och gott i att praktiskt förstå vad som händer i en bilmotor och styra den på samma enkla sätt som du styr en gassvets (ljus, färger samt ev. ljud).

Tack vare mitt arbete på Ericsson  hade jag tillgång till allt ifrån glasbearbetningsutrustning (plastisk, mekanisk) och mekanisk verkstad till högutbildade fysiker, kemister och andra kompetenta personer att bolla med.

Projektet bestod av att fälla in en glasstav i ett av bilmotorns tändstift och använda glasstaven som ljusledare till en optisk plastfiber, den optiska fibern ledde därefter ljuset från förbränningen in i bilens kupé för vidare studier.