Mikael Åberg

Flexibilitet, kunskap, analys och erfarenhet!

”EVOLUTIONrules” – Ett tema utan slut….

4. ARTISTERI & SKAPANDE

”Its your choice Bitch!” – En av tavlorna i serien.

”EVOLUTIONrules” är ett konst och filosofitema med djupa rötter och komplexa frågeställningar som gränsar till religion och meningen med livet. Naturligtvis är jag medveten om att dessa frågor knappast bara har ett entydigt svar. Men icke desto mindre tar jag mig friheten att, baserat på mina erfarenheter, försöka tolka och förenkla verkligheten så linjerna kan bli synlig för så många som möjligt efter några förklarande ord.

Till exempel menar jag att vi de facto lever i ett Matriarkat i västvärlden, då kvinnan har näst intill oinskränkt makt att bestämma över liv och död för vår avkomma, dvs. vår framtid. Och så länge genomet har den viktiga roll den haft i miljontals år för vår långsiktiga utveckling, är också det valet vårt viktigaste beslut för hur våra framtida möjligheter, normer och beteendemönster kommer att se ut.

Hur reagerar t.ex. vårt samhälle på när män tar sig samma makt och väljer att abortera ett foster utan kvinnans medgivande, eller om han tvingar fram en graviditet och förlossning!

Det är den makten tavlan bredvid försöker beskriva, eller snarare motsatsen att det skulle ses som någon form av övergrepp om mannen hade sista ordet i den typen av beslut, vilket det naturligtvis också är!… Sedan skall det ofödda barnets liv och rättigheter beaktas vilket knappast underlättar helhetsbilden och det finns naturligtvis ytterligare bottnar och motsägelser i dessa frågeställningar, men dessa sparar vi till en annan dag…