Kön: Man

Personnummer: 631206 – xxxx

Ålder: 50 år

Familj: Ensamstående med 2 vuxna barn (Västerås och Norge)

Körkort: AB (Bil, Motorcykel)

Grundläggande karaktärsdrag: Mångfaceterad, kreativ och öppen. Väl medveten om vikten av organisation och struktur, följer dock inte alltid dessa i sökandet efter synergier och nya effektivare lösningar. Mina breda kunskaper bygger i huvudsak på förståelse och en vilja att förbättra verkligheten i både stort och smått.

Myer-Briggs personlighetstest resultat: Enligt ”Myers-Briggs Type Indicator®” tillhör jag gruppen ”ENFP”-kontrollerade människor. Där E+N+F+P, starkt förkortat, står för:

E= ”Extroversion” EXTRAVERSION – Uppmärksamheten främst riktad mot yttervärldens människor och ting
N= ”Intuition” INTUITION – Tar in information via det ”sjätte sinnet” och ser det möjliga
F= ”Feeling” KÄNSLA – Fattar beslut grundade på en personlig värdeskala
P= ”Perception” PERCEPTION – Föredrar att leva på ett flexibelt och spontant sätt

Se bilder av testdokumenten här.

Boendeplatser: 1963-72 Enköping, 1972-81 Järvsö, 1981 -1983 Hudiksvall, 1983 -84 Östersund (Militärtjänstgöring), 1984 -85 Järvsö, 1985 -96 Stockholm norrort, 1996 -98 Fredrikstad Norge, 1998 -… Järvsö

Medicin: Lamotrigin (Epilepsi) – Låg dos.

Postadress:
Mikael Åberg
Box 1
820 40 Järvsö

Bostadsadress: Hällvägen 4, KramstaMobil: (+46) 70 – 27 990 27

E-post: m@e-r.se