MASKINFÖRARE, Tubmaskin (1996 -1998) Moss, Norge

Jag hade huvudansvaret och arbetade tillsammans med en ”hjelper”, vid en 30 meter lång maskin där flera olika skikt av papper och plast viks ihop till en lång tub för att sedan delas upp till säckråvara. Mitt ansvarsområde var allt ifrån grundinställning av maskin, veck och knivar till tryck, produktion och underhåll. Papperssäckråvaran sändes sedan vidare till en maskin där topp, botten och öppning viks på plats och limmas.

Utvecklade bland annat matematiska modeller för optimering av pappersåtgången.

 

Betyg och Intyg

 

Anställningsbetyg – Assi Domän Scandisack AS 1996 -1998