ALLMÄN VÄRNPLIKT 1983 -1984 (1 år)

Vid regemente A4 i Östersund

 

Tjänstgöringsintyg

 

Tjänstgöringsintyg – Artelleriregemente A4 i Östersund